Policies

 

Useful Information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc PONTYBEREM Park

Cymdeithas Parc Pontyberem Park Association
Noson Tân Gwyllt ~ Fireworks Night

 

 

Mae Cyngor Cymuned Pontyberem ynghyd â Chyngor Sir Caerfyrddin yn annog perchnogion cŵn i ymddwyn yn gyfrifol ac yn glanhau ar ôl eu cŵn.

Er bod y rhan fwyaf o'r trigolion yn gyfrifol ac yn codi baw eu cŵn, mae rhai diofal yn dal i roi enw drwg cŵn.

Sbwriel ein parciau, palmentydd a mannau cyhoeddus, baw ci yn un o brif achosion o gŵyn i'r cyngor.

Pontyberem Community Council along with Carmarthenshire County Council actively encourages dog owners to act responsibly and clear up after their dogs.

Although the majority of residents are responsible and pick up after their dog, a careless few are still giving dogs a bad name.

Littering our parks, pavements and public spaces, dog fouling is one of the main causes of complaint to the council. 

 

Links


Neuadd Pontyberem Hall

Ysgol Pontyberem School

Ysgol Bancffosfelen

cccCarmarthenshire
County Council

dyfed powys policeHeddlu Dyfed Powys PoliceCopyright 2014