Policies

 

Useful Information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aelodau'r Cyngor / Council Members

gareth harries

Cadeirydd/Chairman
Gareth Harries

Clerc/Clerk
Eryl Pellow

Cynghorwyr / Councillors

peter lewis
Peter Lewis

yvone lewis
Yvonne Lewis

alban rees
Alban Rees


Deris Williams


Keith J Evans


Elwyn Jones


Meinir Collins


Yvonne Jones

 

 

image to come

 

Phillip Evans

 

 

 

 


 

 

image to come

 

Martin Williams

 
 

Cynghorydd Sir
County Councillor


Liam Bowen

 

Links


Neuadd Pontyberem Hall

Ysgol Pontyberem School

Ysgol Bancffosfelen

cccCarmarthenshire
County Council

dyfed powys policeHeddlu Dyfed Powys PoliceCopyright 2014