Policies

 

Useful Information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amgylchedd / Environment

Sefydlwyd Grŵp Amgylchedd Pontyberem yn Mai 2009. Ers hynny, mae'r grŵp o wirfoddolwyr wedi casglu tunnelli o sbwriel, stopio tipio anghyfreithlon, dacluso ardaloedd hesgeuluso, clirio llwybrau troed a phlannu blodau.
The Pontyberem Environmental Group was founded in May 2009. Since that time the group of volunteers has collected tons of litter, removed fly-tipping tidied neglected areas, cleared footpaths and planted flowers.

imageenvironment

Mae'r tîm yn gweithio ar y cyd â Cadwch Gymru'n Daclus a dyfarnwyd y tlws Cadwch Gymru'n Daclus ar gyfer 'Gweithredu yn erbyn Tipio anghyfreithlon' yn 2011 a gyrhaeddodd y rownd derfynol yn 2012.

Mae'r grŵp yn cwrdd bob mis ac aelodau newydd yn cael eu croesawu bob amser.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag Yvonne ar 01269 870494.

The team works in conjunction with Keep Wales Tidy and was awarded the KWT trophy for 'Action Against Fly-tipping' in 2011 and finalists in 2012.

The group meets each month and new members are always welcome.

For further information please contact Yvonne on 01269 870494

You can now report Fly Tipping, Fly Posting, Litter Problems and any other environmental issues online by completing our Report Form below.

Environmental Issues Report it...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links


Neuadd Pontyberem Hall

Ysgol Pontyberem School

Ysgol Bancffosfelen

cccCarmarthenshire
County Council

dyfed powys policeHeddlu Dyfed Powys PoliceCopyright 2014