Policies

 

Useful Information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cysylltiadau / Contacts

Neuadd Goffa Pontyberem
Coalbrook Road
Pontyberem
Llanelli
Carmarthenshire
SA15 5HU

01269 871075

Clerc / Clerk

Eryl Pellow

2 Dreonnen
Pontyberem
Llanelli
Carmarthenshire

SA15 5LA

FFôn/Tel:
01269 871075 - 01269 870555

Ebost/Email:
cyngorcymunedpontyberem@gmail.com

Gofalwyr / Caretakers

peris rees

Peris Rees

kevin jones

Kevin Jones

Ffôn/Tel: 01269 871075

Links


Neuadd Pontyberem Hall

Ysgol Pontyberem School

Ysgol Bancffosfelen

cccCarmarthenshire
County Council

dyfed powys policeHeddlu Dyfed Powys PoliceCopyright 2014